Klottersanering

Vi på BioRent använder oss av beprövade metoder och marknadens bästa kemikalier för klottersanering. Vi anpassar också arbetstryck, temperatur och vattenflöde för att nå maximala resultat av klottersaneringen. Alla våra medarbetare är specialutbildade med gedigen erfarenhet för klottersanering. Vi strävar efter snabba åtgärder, skonsamma metoder som bevarar ytorna, och effektiv sanering som tar bort oönskad klotter!
Klottersanering utan dröjsmål.

Avtal med oss – enkelt och lönsamt

Löpande underhåll och kontinuerlig översyn av era fasader är nyckeln till renare och finare fasader utan klotter. Ett klotteravtal innebär att vi inom angiven tid kommer ut och tar bort klotter samt lägger på nytt klotterskydd. Som beställare gör ni en anmälan om var klottrets finns, resten sköter vi. När klottret är borttaget och ytan är behandlad, skickar vi en bekräftelse till er på att uppdraget är utfört. Svårare än så är inte ett klotteravtal med oss.

Vi använder marknadens bästa utrustning

Vi använder marknadens bästa och vanligaste klotterskydd. Klotterskydd används för att förebygga nytt klotter. Med ett effektivt klotterskydd, skyddar man fasaden, samt att man gör saneringen av nytt klotter lättare. Olika fasader kräver olika typer av skydd och där tar vi fram det skydd som lämpar sig bäst för er fasad.